Декларация за даване на съгласие за обработване на

 лични данни съобразно

чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 

 

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД  за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на  “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД, а след това за по-краткото от:

  • предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или
  • периода от 5 години.

 

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя писмено на e-mail, който е посочен в секция контакти, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.